Açıklama

Cubetto,

3 yaş ve üzerindeki çocuklara programlama ve kodlama mantığını öğretmek için tasarlanmış sevimli ahşap bir robot setidir.

Ekran olmadan ve kurulum gerektirmeden kullanma kolaylığı sağlar.

Çocuklar okuma-yazma bilmeden kolaylıkla kodlamaya başlayabilir.

Cubetto oyun setinin kullanımı kolaydır. Öğretmenlerin programlama bilmesini gerektirmez.

Kazanımlar: Programlama (çocukların programlama kavramları hakkında sağlam bir temel almaları için harika bir araçtır).

Algoritmalar, Sıra (queue), Hata Ayıklama (debugging), Yineleme (recursions)

Diğer öğrenme alanları:

Matematik

Çocuklar blokları bir sıra dahilinde çıkarıp toplarlar ve dört işlemi kullanarak programlama yaparlar. Mesafe ve konum hesaplaması yaparlar.

Sosyal ve duygusal gelişim

Çocuklar açık uçlu oyun yoluyla özgüven kazanırlar. Oyun onları takım olmaya ve birlikte çalışmaya yüreklendirir.

Mantıksal akıl yürütme

Mesafeleri, şekilleri ve değişik konumları tartışarak karşılaştıkları problemlere çözüm üretirler.

İletişim becerileri

Cubetto’yu programlamak için mevcut hikayeleri dikkatle dinler, sorular sorarak anlamaya çalışırlar. Çocuklar sonrasında kendi hikaye kurgularını oluşturup paylaşırlar.

Yaratıcı problem çözme

Çocuklar verilen hedefe farklı yollardan ulaşarak, problemler karşısında kendi özgün çözüm yollarını oluştururlar.

Fiziksel gelişim

Robotu konumlandırırken ve blokları panele yerleştirirken, farklı motor becerileri sergilerler.

Erken dönemde çocukları algoritma mantığı ile tanıştırır

Sağlam bir temel oluşturur. Bu temel üzerine çocuklar ileriki yaşlarda pek çok kodlama dilini kolayca öğrenmek için gerekli mantığı kavramış olurlar. Fiziksel ve kalıcı öğrenme sağlar.  Dokunarak, keşfederek..

Açık uçludur. Bir probleme birden fazla çözüm üretebilirler.